banner.jpg

O firměNaše firma byla založena v roce 1995 v Sezimově Ústí I. panem Miroslavem Drsem jako přidružená výroba k zámečnické dílně jeho otce. Ochota kvalitně a spolehlivě pracovat , společně s vysokými odbornými znalostmi a zkušenostmi majitele , získanými studiem na Střední průmyslové škole ve Volyni - obor nábytkářství , vedla k postupnému nárůstu výroby. Protože se ve firmě vždy razila teorie o maximální soběstačnosti subjektu , veškerá snaha se proto ubírala k nákupu výrobních technologií , zvětšování výrobních prostor a neustálému rozšiřování nabídky prací zde proveditelných . Hlavním bodem zlomu byla přístavba dílny o rozloze 85 m/2 v roce 2001 a následný nákup nové formátovací pily těžké řady. To s sebou přineslo zkapacitnění a zkvalitnění výroby a další nové zakázky. Následoval nákup vyvrtávačky nábytkových dílů , tvarové olepovačky hran a automatické olepovačky hran. Dále se postupně vyměnilo kompletní zastaralé vybavení klasickými truhlářskými stroji za stroje nové generace těžké řady v digitálním provedení. Následně byly vybudovány další nové dílenské prostory. V současné době mají výrobní prostory rozlohu přes 200 m/2 + sklady 70 m/2 .